Αβικάρης

Image

Από τη λατινική λέξη vicarius. Εφημέριος. Η λέξη χρησιμοποιείτο στην Κύπρο κατά το Μεσαίωνα για τους Λατίνους κληρικούς που υπηρετούσαν στο νησί. Απαντάται στο «Χρονικόν» του Λεοντίου Μαχαιρά και σε άλλα μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα.