Κόντυλα

Image

Το χοντρό άχυρο, τα μετά το αλώνισμα απομεινάρια των στελεχών των δημητριακών. Η λέξη είναι ακριβώς η ίδια και σημαίνει το ίδιο πράγμα με την αρχαία ελληνική (...κόνδυλον αὐτῷ δίδου... γράφει ο Σουίδας).

 

Μια από τις βασικές χρήσεις των κοντύλων στην Κύπρο παλαιότερα, ήταν η ανάμειξή τους με πηλό από τον οποίο κατασκευάζονταν τα πλιθθάρκα * που τόσο εκτεταμένα χρησιμοποιούνταν για το κτίσιμο κατοικιών και υποστατικών. Τα κόντυλα στην περίπτωση αυτή ήσαν απαραίτητα γιατί κρατούσαν ενωμένο, συμπαγή και στερεό τον πηλό. Το μικρότερο κόντυλον λεγόταν κοντύλιν (το), όπως και το μικρό καλάμι που εχρησιμοποιείτο για τη γραφή.