Αινικός

Ονομασία μήνα από τους αρχαίους Κυπρίους, που αντιστοιχούσε πιθανώς με τον μήνα Ιούλιο.