Ακονόροτσος

Image

Σκληρή πέτρα στην οποία δια της τριβής ακονίζονται μαχαίρια κι άλλα κοφτερά αντικείμενα. Από το ρ. ακονίζω και το ουσ. ρότσα, (ιταλ. roccia), που σημαίνει πέτρα.