Καπνιστομέρρεχον

Image

Με την ονομασία καπνιστομέρρεχον εννοούνται τα δυο σκεύη που, σε παλαιότερες εποχές, εθεωρούντο από κάθε οικοκυρά απαραίτητα στο σπίτι της, το καπνιστήριν και η μερρέχα.

 

Τα δυο αυτά σκεύη, κατασκευασμένα από πολύτιμο ή ημιπολύτιμο μέταλλο για όσους είχαν την οικονομική δυνατότητα για τέτοιου είδους αντικείμενα (συνήθως ασημένια) εσυνοδεύοντο και από παρόμοιο δίσκο. Εχρησιμοποιούντο για κάπνισμα (με κάρβουνα και φύλλα ελιάς) το καπνιστήριν, και ράντισμα με μυρωδικό (ροδόστεμμα ή άλλο είδος) η μερρέχα. Η χρήση τους όμως γινόταν από την οικοκυρά μόνο κατά τη διάρκεια επισήμων τελετών (όταν ήταν «γιορτάραινα» —όταν δηλαδή με γιορτή τιμούσε ιδιαίτερα κάποιον άγιο—, κατά το γύρισμα του επιταφίου, σε γάμους, βαφτίσια κλπ.). Για το συνηθισμένο κάπνισμα την ώρα του εσπερινού ή σε άλλες δευτερεύουσες περιπτώσεις, συνήθως η οικοκυρά χρησιμοποιούσε πήλινο καπνιστήριν και όχι το πολύτιμο που διέθετε.