Φτερωτή

Image

Έτσι λέγεται ο τροχός που έδινε κίνηση στον αλευρόμυλο με τη δύναμη του νερού. Λέγεται φτερωτή επειδή έφερε «φτερά» ολόγυρα, δηλαδή σανίδες που προεξείχαν προς τα έξω. Το νερό έπεφτε από ψηλά πάνω σ' αυτά τα «φτερά» με αποτέλεσμα να δίνει περιστροφική κίνηση στη φτερωτή, η οποία διοχέτευε την κίνηση, μέσω ενός άξονα, στις μυλόπετρες που άλεθαν τα δημητριακά (βλέπε και λήμμα αλευρόμυλος).