Πολιτιτζ΄ή

Image

Ονομασία στην Κύπρο της πόρνης, που πολιτιτζ΄ή (=πολιτική) λεγόταν μάλλον επειδή απαντάτο βασικά στις πόλεις όπου ασκούσε το επάγγελμά της.

 

(Βλέπε περισσότερα στο λήμμα κούρβα).