Πύργος - Πυργί

Διάφορα τοπωνύμια, σε πολλά μέρη της Κύπρου, φέρουν την ονομασία Πύργος (ο) ή την ονομασία Πυργί (το) ή ονομασίες σύνθετες με ένα των συνθετικών τους τη λέξη πύργος.

 

Στο ογκώδες έργο των Μ. Χριστοδούλου και Κ. Κωνσταντινίδη A Complete Gazetteer of Cyprus (Nicosia, 1987), περιλαμβάνονται, εκτός του χωριού Πύργος και των χωριών Κάτω και Πάνω Πύργος, συνολικά άλλα 57 τοπωνύμια σ' ολόκληρη την Κύπρο με την ονομασία Πύργος. Επίσης άλλα 10 τοπωνύμια φέρουν την ονομασία Πυργί, ενώ άλλα 8 ονομάζονται Πύργος του... /της...

 

Τα διάφορα αυτά τοπωνύμια αφορούν τοποθεσίες, λόφους, ρυάκια, που ονομάστηκαν έτσι ως εκ του γεγονότος ότι κατά τα Βυζαντινά και Μεσαιωνικά χρόνια στην περιοχή τους υφίσταντο είτε πύργοι είτε άλλα εντυπωσιακά οικοδομήματα ευγενών που εθεωρούντο ως πύργοι. Βέβαια σχετικοί θρύλοι και τοπικές παραδόσεις για βασιλιάδες και ρήγαινες συνοδεύουν τα περισσότερα από τα τοπωνύμια αυτά.