Νισκιά ή νιστιά

Image

Η εστία, Νισκιά ή και νιστιά λέγεται η κατασκευή από δυο μεγάλες πέτρες τοποθετημένες παράλληλα, στη μέση των οποίων ανάβει η φωτιά και επί των οποίων τοποθετείται το τσουκάλι ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος για μαγείρεμα, βράσιμο νερού κλπ. Οι δυο αυτές λέξεις προέρχονται, μάλλον, κατά συνεκδοχή, από την αρχαία ἐν ἑστίᾳ, απ’ όπου ἐνεστία που ήταν σιδερένιος χαμηλός τρίποδας ο οποίος ετοποθετείτο μέσα στην εστία (τζάκι) και επ’ αυτού πάλι έβαζαν το τσουκάλι ή και άλλα σκεύη. Τέτοιοι χαμηλοί σιδερένιοι τρίποδες χρησιμοποιούνταν μέχρι και πρόσφατα στην Κύπρο, και λέγονταν επίσης νισκιές ή και νιστιές. Αν και σε μερικά μέρη της Κύπρου νισκιά λέγεται και η ίδια η εστία του αγροτικού παραδοσιακού σπιτιού, συνηθέστερα αυτή ονομάζεται τσιμινιά (η), που είναι ξένη λέξη (από το chimney = τζάκι). Η ξένη αυτή λέξη είναι, βέβαια, νεώτερη, κι υπερίσχυσε από την ανάγκη να ξεχωρίζει η νισκιά - τζάκι από τη νισκιά - πέτρες. Οι δυο πέτρες που αποτελούσαν τη νισκιά  τοποθετούνταν πάντοτε στην αυλή του σπιτιού κι όχι εντός, για εργασίες που γίνονταν στην αυλή. Η φωτιά άναβε με ξύλα.

 

Νισκιά λέγονται και οι δυο πέτρες που τοποθετούνται κατά τον ίδιο τρόπο προς διεξαγωγή του παραδοσιακού παιγνιδιού που λέγεται λιγκρίν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image