Πομισιάρικον

Image

Σημαντικός θεσμός της παραδοσιακής αγροτικής κοινωνίας της Κύπρου. Ο θεσμός αυτός απαντάται σε έξαρση στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, αλλά παρουσιάζεται να λειτουργεί και κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας και, σε ελάχιστο βαθμό, να υφίσταται ακόμη και μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου (I960), για λίγα χρόνια.

 

Η λέξη πομισ'ιάρικον σημαίνει: από μισά (=μισά-μισά). Ο θεσμός συνίστατο στο εξής: Στον συνδυασμό αγροτικών γαιών με τη δύναμη εργατικών χειρών. Όταν δηλαδή μια αγροτική οικογένεια διέθετε καλλιεργήσιμη γη αλλά όχι κι εργατικά χέρια, συνήπτε ένα είδος συνεταιρισμού με άλλη οικογένεια που διέθετε εργατικά χέρια αλλά όχι αρκετή καλλιεργήσιμη γη. Έτσι οι μεν διέθεταν τη γη, οι δε διέθεταν τον μόχθο, τα δε παραγόμενα είδη διαμοιράζονταν μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

 

Η γη που εκαλλιεργείτο με τον τρόπο αυτό ονομαζόταν πομισ'ιαρκά (η). Όχι σπάνια πάλι η γη που εκαλλιεργείτο ήταν εκκλησιαστική, της οποίας την καλλιέργεια ανελάμβαναν συνεταιρικά άτομα ή οικογένειες που κατέβαλλαν στην Εκκλησία μέρος της παραγωγής.

 

Βλέπε λήμμα: Αγροτική ζωή