Βούκκα

Image

Η παρειά, το μάγουλο, όπως λέγεται στην Κύπρο. Η λέξη προέρχεται από τη λατινική bucca, που σημαίνει σιαγόνα, εξού και η σχετική επίσης κυπριακή λέξη βούκκος (μπουκιά).