Παστελλάς

Ο κατασκευαστής του παστελλιού, του οποίου ο πωλητής ονομαζόταν παστελλάρης και όχι παστελλάς. Βλέπε παστέλλιν.