Ρασίν, Ρασιές

Image

Ένα από τα συνηθισμένα τοπωνύμια της Κύπρου είναι το «Ρασ'ίν» (και τα «Ρασ'ιά» στον πληθυντικό) όπως και το συγγενικό οι «Ρασ'ιές» και η «Ρασ΄ιερή» (ή και τα Ρασ΄ιερά» στον πληθυντικό).

 

Τα διάφορα τέτοια τοπωνύμια απαντώνται σε πολλές περιοχές της Κύπρου, ορεινές και όχι, προέρχονται δε από το φυτό ρασ'ίν, που αυτοφΰεται σε μεγάλους αριθμούς στο νησί.

 

Ρασ'ίν, το (αλλά και σπαλαδκιά ή σπαλαθκιά, η), λέγεται στην Κύπρο ο «ασπάλαθος», ακανθώδης θάμνος που αυτοφύεται σε μεγάλους αριθμούς τόσο στα ορεινά όσο και στα ημιορεινά και πεδινά ακόμη, χρήσιμος και ωφέλιμος στους γεωργούς σε παλαιότερες εποχές (δες σχετικό λήμμα).

 

Τα διάφορα τοπωνύμια που σχετίζουν την ονομασία τους με το φυτό αυτό, υποδηλώνουν τοποθεσίες στις οποίες αυτοφύεται το ρασ'ίν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια