Καματόβερκα

Image

Η βέργα που χρησιμοποιεί ο γεωργός για να κατευθύνει τα ζώα του κατά τη διάρκεια του οργώματος. Το όργωμα, επειδή είναι σκληρή εργασία, λέγεται κάματος (ο).