Αρκάτζιν

Image

Αυλάκι, αλλά και ρυάκι. Λέγεται και αρκατζ'ιερόν, και αρκατζ'ιά, ενώ αρκάκο λέγεται το μεγάλο αρκάτζ'ιν και αρκακούδιν το μικρό. Σε περιοχές της Πάφου λέγεται και χατούριν. από το ρ. χάω = χαίνω.

 

Η λ. αρκάτζ'ιν προέρχεται από τη λ. ρυάκι.

 

Στην Κύπρο κάθε μικρό ποταμάκι ή κάθε κοίτη ροής μικρής ποσότητας νερού, λέγεται  αρκάτζ'ιν,  γι’ αυτό  και μπορεί κανένας να βρει χιλιάδες τέτοιες τοποθεσίες ή και τοπωνύμια. Στους επίσημους χάρτες τα αρκάτζ' ια σημειώνονται ως αργάκια.

 

Διαβάστε περισσότερα Τα 17 κυριότερα αρκάτζ’ια της Κύπρου.