Μπακκίριν

Image

Ο χαλκός. Η λέξη είναι τουρκικής προελεύσεως, από το bakir (=χαλκός) και σε παλαιότερες εποχές (Τουρκοκρατία - Αγγλοκρατία) εχρησιμοποιείτο ευρέως στην Κύπρο. Εξάλλου το νόμισμα γρόσι ονομαζόταν από τους περισσότερους μπακκίρα (η), επειδή ήταν κατασκευασμένο από χαλκό.