Βρουντέλλες

Image

Ενικός: βρουντέλλα, η. Μέρος του σκελετού του κυπριακού αμαξιού. Οι βρουντέλλες είναι ξύλινες στρογγυλεμένες ράβδοι που βρίσκονται τοποθετημένες κάθετα η μια κοντά στην άλλη, στις δυο πλευρές του αμαξιού, ώστε να σχηματίζουν ένα κιγκλίδωμα που περικλείει τον χώρο στον οποίο τοποθετείται το φορτίο.

 

Οι βρουντέλλες στερεώνονται στην κρεβαθκιάν, δηλαδή το επίπεδο ξύλινο κύριο σώμα του αμαξιού. Στο πάνω μέρος τους στερεώνονται μεταξύ τους με ένα συνδετικό μακρόστενο ξύλο που τοποθετείται οριζόντια και λέγεται σανιδκιά.

 

Επειδή το διάστημα μεταξύ των βρουντέλλων παραμένει ανοιχτό, το αμάξι του τύπου με βρουντέλλες δεν μπορούσε να μεταφέρει φορτία άμμου, χαλικιών, χώματος, κοπριάς κλπ. Για τέτοια φορτία τα πλευρά του αμαξιού κλείνονταν με σανίδες που αντικαθιστούσαν τις βρουντέλλες.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια