Κλιμακίδες

Image

Γυναίκες στην υπηρεσία πριγκιπισσών στην αρχαία Κύπρο. Ανήκαν στην τάξη των κολάκων και εκδήλωναν την κολακεία τους με τον ακόλουθο τρόπο: Όταν οι πριγκίπισσες κατέβαιναν ή ανέβαιναν στις άμαξες που τις μετέφεραν, οι κλιμακίδες γονάτιζαν στη γη και έσκυβαν ώστε οι ράχες τους να χρησιμοποιούνται σαν σκαλοπάτια (κλίμακες) για τα πόδια των κυριών τους.

 

Την πληροφορία αναφέρει ο Αθήναιος Ναυκρατίτης (τέλος 2ου αιώνα μ.χ.) που την αποδίδει στον Κύπριο συγγραφέα Κλέαρχο τον Σολέα (4ος- 3ος π.Χ.).  Ο τελευταίος καταφερόταν, στο έργο του Γεργίθιος, κατά του εθίμου αυτού.

 

Παρόμοια λέγει και ο Λατίνος συγγραφέας Βαλέριος Μάξιμος, που ονομάζει τους Κυπρίους έκφυλους γιατί ανέχονταν οι γυναίκες τους να γίνονται ανάβαθρα ώστε οι βασίλισσες να πατούν μαλακά σ’ αυτά.