Βούλλα

Στην κυπριακή τοπολαλιά η λέξη σημαίνει τη σφραγίδα. Από τη λατινική bulla.