Κορυποστάτης

Image

Το μέρος ή η ξύλινη κατασκευή με κατάλληλες υποδοχές όπου τοποθετούνταν οι κορύπες. Παρόμοια ξύλινη κατασκευή ήταν κι ο σταμνοστάτης. Συνήθως στις αυλές των αγροτικών σπιτιών υπήρχε μια τέτοια ξύλινη κατασκευή, που ήταν μικρός πάγκος με τέσσερα πόδια. Στην επάνω επίπεδη επιφάνειά του υπήρχαν δυο ή τρία ή και περισσότερα ανοίγματα διαφόρων μεγεθών και σ’ αυτά τοποθετούνταν σε όρθια στάση η κούζα, το σταμνί και η κορύπα.

 

Βλέπε λήμμα: Κούζα

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια