Κάσια

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το κιβώτιο, είτε είναι ξύλινο είτε είναι χάρτινο, μεγάλων όμως διαστάσεων. Τα μικρότερων μεγεθών κιβώτια λέγονται αμπούστες.

 

Κάσ'ια λέγεται επίσης ο βασικός κυλινδρικός τροχός του αλακαθκιού (βλέπε λήμμα αλακάτιν).

 

Κάσ'ια λέγεται και ο μεγάλος χώρος των φορτηγών αυτοκινήτων όπου τοποθετείται το φορτίο.