Κίλλος

Image

Ο αρχαίος συγγραφέας Ησύχιος, στη λέξη κίλλος, δίνει την ερμηνεία: ὄνος καί τέττιξ πρωϊνός ὑπό Κυπρίων.

 

Δηλαδή οι αρχαίοι Κύπριοι ονόμαζαν κίλλον το γάιδαρο, αλλά και το τζιτζίκι. Ο ίδιος αρχαίος συγγραφέας δίνει επίσης την εξήγηση ότι κιλλόν (το) ήταν εἶδός τι χρώματος φαιοῦ.

 

Μπορούμε συνεπώς να υποθέσουμε ότι οι αρχαίοι Κύπριοι ονόμαζαν κίλλον τον γάιδαρο που είχε φαιόχρωμο τρίχωμα (φαιόχρουν είναι και το τζιτζίκι).

 

Μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται στην Κύπρο το επίθετο κίλλης (ο) που σημαίνει όμως τον μικρόσωμο ή/και καχεκτικό γάιδαρο (μεταφορικά χρησιμοποιείται και για ανθρώπους) και δεν έχει σχέση με το χρώμα του. Ο Ησύχιος πάλι, ερμηνεύοντας τη λέξη κίλλαι (αι) γράφει ότι σημαίνει ἀστράγαλοι ἤ ὄνοι. Ίσως το επίθετο κίλλης (=μικρόσωμος, καχεκτικός) να προέκυψε επειδή σε τέτοια περίπτωση και τα πόδια (οι αστράγαλοι) του γαϊδάρου θα ήσαν ανάλογης διάπλασης. Συνεπώς το επίθετο κίλλης έχει αρχαία ελληνική προέλευση και δεν είναι νεότερο, προερχόμενο από αγγλική ρίζα, όπως μερικοί υποστηρίζουν.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια