Καφάσιν

Image

Μικρό ερμάρι σε σχήμα κύβου, με τις πλευρές του κλειστές με λεπτό μεταλλικό δίκτυ. Συνήθως κρεμαζόταν από τη στέγη του σπιτιού κι αιωρείτο.  Εφυλάγοντο  σ' αυτό διάφορα αγαθά που μπορούσαν με τον τρόπο αυτό ν' αερίζονται, αλλά ήταν ταυτόχρονα απρόσιτα σε ποντικούς ή έντομα.

 

Στον τομέα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, καφάσιν λέγεται το ξύλινο δικτυωτό που τοποθετείται στα παράθυρα των σπιτιών, που λέγονται γι’ αυτό καφασωτά. Είναι στοιχείο της μουσουλμανικής αρχιτεκτονικής, που εισήχθη στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εξάλλου και η ίδια η λέξη καφάσιν είναι τουρκικής προέλευσης.

 

Γενικότερα, καφάσιν λέγεται και το δικτυωτό ή ξύλινο κοφίνι που χρησιμεύει για μεταφορά αγροτικών προϊόντων.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image
Image