Καλλίτζιν

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το πέταλο, δηλαδή το μεταλλικό κατασκεύασμα που καρφώνεται στις οπλές διαφόρων ζώων. Ο πεταλωτής λέγεται καλλικάς.

 

Το καλλίτζ'ιν θεωρείται ως αντικείμενο που φέρνει τύχη κι αποκρούει το μάτιασμα, γι’ αυτό και παλαιότερα καρφωνόταν πάνω από τις εξωτερικές πόρτες των σπιτιών.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια