Απογονικός

Μήνας του αυτοκρατορικού ρωμαϊκού ημερολογίου όπως τούτο εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο και ειδικά στη Λάπηθο. Αντιστοιχούσε προς τον Νοέμβριο.