Περνιά - Περνιές

Image

Ένα από τα συνηθέστερα τοπωνύμια στην Κύπρο, που απαντάται σε πολλές τοποθεσίες του νησιού και κυρίως στις ορεινές.

 

Το τοπωνύμιο «Περνιά» (η) και στον πληθυντικό «Περνιές» (οι), υποδηλώνει τοποθεσία ή τοποθεσίες όπου υπάρχουν περνιές. Η περνιά (ή περναρκά ή και περνάριν) είναι είδος χαμηλής δρυός που αυτοφύεται στην Κύπρο [Δρυς η πρίνος ή και Δρυς η κοκκοφόρος.

 

Απαντώνται και τοπωνύμια, σχετιζόμενα και πάλι με την αυτοφυή περνιάν, σε τύπους όπως: «Περνάριν» (το) και «Περνάρκα» (τα), δηλαδή έκταση γης στην οποία αυτοφύονται περνιές. Το ίδιο υποδηλώνουν και τα τοπωνύμια: «Περνερή» (η) και «Περνερά» (τα), «Περνιάς» (ο) και άλλα ακόμη.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια