Κοστίν

Άλλη ονομασία για το κολότζ΄ιν του νερού ή του κρασιού, το λεγόμενον βλασσ'ίν*.