Καματερόν

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο ο μεταξοσκώληκας. Η ονομασία του αυτή προέρχεται από την λέξη κάματος (=μόχθος), επειδή ο μεταξοσκώληκας εργάζεται συνεχώς για να παράξει το μετάξι.

 

Καματερόν λέγεται και το μπολιασμένο δέντρο, εκείνο που καρποφορεί.

 

Καματερός, (ο) εξάλλου, ονομάζεται και ο βους που χρησιμοποιείται για το όργωμα, επειδή καταβάλλει κι αυτός μόχθο.

 

Επί ανθρώπων, καματερός λέγεται ο εργατικός και φιλόπονος, ενώ το όργωμα, επειδή είναι σκληρή εργασία, λέγεται στην Κύπρο κάματος (ο).