Αμολόητος

Λέξη με πολλές έννοιες, μεταξύ των οποίων: α) ο απόκρυφος, ο αφανέρωτος, β) τα δερματικά νοσήματα των βρεφών, γ) οι πασχαλινές φλαούνες, δ) το χαλάζι.