Κκερχανές

Image

Με την ξενικής προέλευσης αυτή ονομασία ήταν γνωστό παλαιότερα στην Κύπρο το πορνείο. Από τη λέξη κκερχανές προέκυψε και το ουσιαστικό κκερχανετζ'ής (ο) που συνήθως υποδήλωνε –ως βρισιά– όχι τον ιδιοκτήτη του κκερχανέ αλλά τον τακτικό επισκέπτη των πορνείων.

 

Παλαιότερα, στην Κύπρο, κκερχανές ονομαζόταν και το εργαστήρι στο οποίο κατασκεύαζαν το παστέλλιν. Το εργαστήρι αυτό λεγόταν και χανούτιν (το). Ήταν μικρή και σκοτεινή κάμαρα που σ' αυτήν επεξεργάζονταν οι τεχνίτες το μαυρόμελον ή τερατσόμελον (=μαύρο μέλι που παραγόταν από τα τεράτσια, δηλαδή τα χαρούπια). Το μέλι αυτό αναμειγνυόταν με αλεύρι και στη συνέχεια κατασκευαζόταν το παστέλλιν. Τέτοιοι κκερχανέδες υπήρχαν κυρίως στα χωριά της βόρειας πλευράς της οροσειράς του Πενταδάκτυλου. Ιδιαίτερα φημισμένο για το θαυμάσιο παστέλλιν του ήταν το χωριό Καζάφανι.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια