Ζαυλίν

Image

Ή και ζαυλός (ο). Έτσι λέγεται στην Κύπρο το καμένο ή μισοκαμένο από την φωτιά ξύλο. Από την αρχ. λέξη δαυλός. Το ξύλο που παραμένει μισοκαμένο όταν σβήσει η φωτιά, λέγεται ποζαύλιν. Πρβλ. και το γνωστό τραγούδι:

 

..Μ' ἂν τύχ΄ει τζ' ἒν νά κρούσω

τζ΄αί νά γενώ ποζαύλιν,

ρίψε με στην αὐλήν σου

βάρ΄με σε μιάμ' μερκάν...