Παμπούλα-Παμπούλες

Image

Συνηθισμένο τοπωνύμιο που απαντάται σε πολλά μέρη της Κύπρου. Στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα η λέξη «παμπούλα» σημαίνει «εξόγκωμα» και στην περίπτωση των τοπωνυμίων σημαίνει ειδικότερα «εξόγκωμα του εδάφους», άρα λοφίσκος, χαμηλός λόφος ή και χωμάτινος σωρός.

 

Ως τοπωνύμιο, συνεπώς, η Παμπούλα (και Παμπούλες στον πληθυντικό) υποδηλώνει περιοχή με εξόγκωμα του εδάφους, λοφίσκο ή λοφίσκους.

 

Περισσότερες από 150 τέτοιες ονομασίες τοποθεσιών απαντώνται σε ολόκληρη την Κύπρο, καθώς και άλλες σχετικές, όπως Παμπουλάτζ'ιν και Παμπουλάριν (το), δηλαδή μικρή παμπούλα, και Πάμπουλος (ο), δηλαδή μεγάλη παμπούλα, ή και άλλες ακόμη.