Ζυωτήριν

Image

Απλό παραδοσιακό παιδικό παιγνίδι: Μια ξύλινη δοκός τοποθετείτο οριζόντια, με το κέντρο της τοποθετημένο πάνω σε μια ψηλή πέτρα ή ένα χαμηλό ξύλινο στύλο. Στις δυο άκρες της δοκού κάθονταν δυο παιδιά που, με κατάλληλες ωθήσεις των ποδιών τους στο έδαφος, ανεβοκατέβαιναν αντιστοίχως πάνω και κάτω. Η ονομασία του παιγνιδιού προέρχεται από τη λέξη ζυγός.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια