Μάτσα

Έτσι λέγεται η βαριά, η σφύρα, αλλά και η δέσμη είτε λουλουδιών, είτε χόρτων, είτε άλλων ειδών. Και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται και τα υποκοριστικά ματσούδα (η), ματσίν (το) ή και ματσούιν (το).