Βίτσα

Image

Λεπτό και ευλύγιστο ραβδί, από ευθύ κλωνάρι δέντρου. Υποκορ: βιτσούδα. Η λ. προέρχεται από τη λατινική vitex (= ευλύγιστος).