Γριτζέλλιν

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το κρικέλι (κρίκος, χαλκάς). Η λέξη προέρχεται από την αρχ. κρίκος (μεταλλικός δακτύλιος).