Ανδρέας

Κύριο όνομα κατά την αρχαιότητα, που έγινε αρκετά κοινό κατά τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους και έπειτα. Στην Κύπρο σήμερα είναι το συνηθέστερο ανδρικό όνομα και συνδέεται προς τον απόστολο Ανδρέα και το φημισμένο μοναστήρι του στο ομώνυμο ακρωτήρι. Το θηλυκό του Ανδρούλα, είναι επίσης ένα από τα συνηθέστερα γυναικεία ονόματα στην Κύπρο.