Κρεμμαστάριν

Το έπιπλο ή ο χώρος όπου κρεμάζουν ρουχισμό ή αποθηκεύουν με κρέμασμα διάφορα αγροτικά προϊόντα. Επίσης, κρεμαστάρκα (τα) ονομάζονται και τα ίδια τα προϊόντα που αποθηκεύονται μ' αυτό τον τρόπο. Πρβλ. και τη γνωστή παροιμία:

 

Τα δεν φτάννει ο αλουπός

τα κάμνει κρεμμαστάρκα.