Αγροκουλλουπκιές

Image

Λέγονται στην κυπριακή τοπολαλιά, σε μέρη της Κύπρου, οι αδρές σταγόνες της βροχής. Η λέξη είναι σύνθετη, από τις λέξεις αγρός (=αδρός) και κουλλουπκιά (=σταγόνα).