Βορτακόμιλλα

Image

Το πάχος ή λίπος του βόρτακου (βατράχου). Σε παλαιότερες εποχές εχρησιμοποιείτο στην Κύπρο ως αλοιφή για τις πληγές.