Φουρνόφκιον

Image

Ξύλινο εργαλείο που χρησιμοποιείται για το φούρνισμα και το ξεφούρνισμα. Είναι κυκλική ή ωοειδής σανίδα προσαρμοσμένη σε ξύλινη χειρολαβή πολύ μακριά, μήκους πάνω από 2 μέτρα. Με το εργαλείο αυτό τα ψωμιά ή άλλα είδη τοποθετούνται στον πυρωμένο φούρνο και, όταν ψηθούν, αφαιρούνται απ' αυτόν.

Βλέπε λήμμα: φούρνος - φουρνίν

Φώτο Γκάλερι

Image