Κουντούρα

Είδος παραδοσιακού ψηλού παπουτσιού που κατασκευαζόταν παλαιότερα επιτοπίως από τεχνίτες - σκαρπάρηες, και που δεν κατασκευάζεται πλέον.