Ζευκαλαδκιά

Image

Έτσι ονομάζεται το βουστάσιο, δηλαδή ο τόπος διαμονής των ζώων που χρησιμοποιούνται για αροτρίαση (ζευκάριν). Ακόμη, η ίδια λέξη χρησιμοποιείται μερικές φορές για να υποδηλώσει και το σπίτι ή υποστατικό του ζευκαλάτη, δηλαδή του γεωργού που ασχολείται με το όργωμα.

 

Επίσης, με τη λέξη ζευκαλαδκιά υπονοείται ολόκληρο το σύστημα αροτρίασης, δηλαδή ο ζευκαλάτης, τα βόδια του και το άροτρο.