Σελλάδιν - Σελλάδκια

Image

Από τα συνηθισμένα στην Κύπρο τοπωνύμια, είναι το «Σελλάδιν» και, στον πληθυντικό, τα «Σελλάδκια».

 

Η ονομασία «Σελλάδιν» προέρχεται από τη λέξη «σέλλα» και σημαίνει «διάσελο», δηλαδή σημείο μεταξύ βουνών ή λόφων που μπορεί κάποιος να το «καβαλλήσει», δηλαδή στενό πέρασμα μεταξύ απότομων κορυφών. Συνεπώς, το τοπωνύμιο απαντάται, βασικά, στις ορεινές περιοχές, τόσο του Τροόδους όσο και του Πενταδάκτυλου. Ένα δε μικρό χωριό στη γεωγραφική περιφέρεια της Τηλλυρίας ονομάζεται Σελλάδιν τ' Άππηάππης» = αγριοαχλαδιά).

 

Άλλα, πέραν των 180 τοπωνυμίων («Σελλάδιν» και «Σελλάδκια») απαντώνται, εκ των οποίων τα περισσότερα στην οροσειρά του Τροόδους. Σε αρκετές δε περιπτώσεις, η ονομασία συνοδεύεται και από χαρακτηριστικό ουσιαστικό, αναλόγως είτε της τοπογραφίας, είτε θρύλου που συνδέεται με την περιοχή, είτε ονόματος ανθρώπου που επίσης σχετιζόταν με μία συγκεκριμένη περιοχή, κλπ. Έτσι, απαντώνται και τοπωνύμια όπως:

 

Σελλάδιν του Άδωνι

Σελλάδιν του Σκουρόβουνου (=του σκούρου χρώματος βουνού)

Σελλάδιν του Σταυρού

Σελλάδιν του Τρίμιθθου (=της τρεμιθιάς)

Σελλάδιν του Ποταμού

Σελλάιν τ' Άππη

και άλλα παρόμοια.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια