Δουλαππάρης

Image

Άλλη ονομασία του μεταξά, δηλαδή του λαϊκού τεχνίτη που επάγγελμά του είχε την εξαγωγή των ινών του μεταξιού από τα κουκκούλια. Λεγόταν και δουλαππάρης επειδή ένα από τα βασικά εργαλεία του επαγγέλματός του ήταν το δουλάππιν*, ο ξύλινος κύλινδρος πάνω στον οποίο τυλίγονταν οι ίνες του μεταξιού.