Αθύρ

Όνομα μήνα που αντιστοιχούσε, πιθανώς, με τον μήνα Νοέμβριο. Αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε στο Γυμνάσιο της Σαλαμίνος σε βάση αγάλματος που είχε αφιερωθεί το 15ο έτος, στις 19 του μήνα Αθύρ.