Μαήδιν

Image

Έτσι ονομάζεται από τους γεωργούς διαφόρων περιοχών της Κύπρου συμπαγές κατασκεύασμα από μαζ΄ιά (το φυτό Poterium spinosum) που εχρησιμοποιείτο ως «δήμμαν», δηλαδή μικρό φράγμα, στα αυλάκια αρδεύσεως των κήπων τους. Το μαήδιν εχρησιμοποιείτο για φράξιμο ενός αυλακιού και διοχέτευση του νερού προς άλλη κατεύθυνση.

 

Αλλού, πάλι, μαήδιν αποκαλείτο το πεπιεσμένο φορτίο από μαζ΄ιά ή και θρουμπιά που μετέφερε ένα γαϊδούρι.

 

Επειδή και στις δυο περιπτώσεις τα φυτά επατούντο για να συμπιεστούν, η λέξη προέρχεται ίσως από το πάτημα (πατήδιν, ματήδιν, μαήδιν).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια