Βικερόν

Image

Έτσι λέγεται στην Κύπρο το δοχείο στο οποίο βάζουν κρασί για χρήση κατά την διάρκεια ταξιδιού ή πεζοπορίας. Το δοχείο μπορεί να είναι πήλινο, συνηθέστατα όμως είναι κολόκα. Το δοχείο που χωρεί δυο οκάδες κρασί λέγεται διβίκιν κι εκείνο που χωρεί τρεις λέγεται τριβίκιν.

 

Η λ. και οι παράγωγές της προήλθαν από την αρχ. βίκος (= πήλινο δοχείο για κρασί).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια