Περβόλιν - Περβόλια

Image

Από τα πιο συνηθισμένα τοπωνύμια στην Κύπρο είναι το «Περβόλιν» ή και τα «Περβόλια» στον πληθυντικό. Απαντάται σε ολόκληρη την Κύπρο, και ασφαλώς υποδηλώνει περιοχές ή τοποθεσίες, γύρω από οικισμούς ή και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτούς, στις οποίες υπάρχουν ή υπήρχαν περιβόλια.

 

Πέραν των 400 τοπωνυμίων σε ολόκληρη την Κύπρο απαντώνται, εκ των οποίων τα περισσότερα αποκαλούνται «Περβόλιν» και «Περβόλια». Απαντώνται όμως και άλλα σχετικά, σε διάφορους τύπους, όπως:

 

1. «Περβόλα» (η), δηλαδή «μεγάλο περιβόλι»,

2. «Περβολούδιν» (το) και «Περβολούδκια» (τα), δηλαδή μικρός κήπος ή μικροί κήποι,

3. «Περβολιές» (οι), δηλαδή περιοχές με μεγάλους κήπους.

 

Επίσης, συχνά απαντώνται και τοπωνύμια που καθορίζουν και σε ποιους ανήκαν οι κήποι σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα τα τοπωνύμια: «Περβόλα του Μαύρου»,«Περβόλιν του Γέρου», «Περβόλιν του Καδή», «Περβόλιν του Γιάκουμου», «Περβόλιν τ' Αη Μηνά», «Περβόλια του Μοναστηρκού», «Περβόλια τ' ’η Γιωρκού» (= του Αγίου Γεωργίου), «Περβόλια του Φραντζή» και άλλα πολλά.

 

Γενικότερα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι, εκτός από τις ονομασίες χωριών (Περβόλια στην επαρχία Λάρνακας και Περβόλια του Τρικώμου στην επαρχία Αμμοχώστου), σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, και σε όλα σχεδόν τα χωριά, απαντώνται στις διοικητικές τους εκτάσεις τα τοπωνύμια «Περβόλιν», «Περβόλια» κλπ., φαινόμενο όχι άσχετο, βεβαίως, προς τον κατ' εξοχήν γεωργικό χαρακτήρα της Κύπρου, καθ' όλο το μακρύ παρελθόν της.