Ταμπουτσιά ή ταμπούκκα

Image

Οικιακό εργαλείο, είδος κόσκινου, που εχρησιμοποιείτο σε παλαιότερες εποχές από τους αγρότες.  Όπως και τα άλλα είδη κόσκινων, η ταμπουτσ’ιά είναι κυκλικού σχήματος, με στεφάνη από λεπτό ξύλο και με τη βάση της από δέρμα τραούλλου (αρσενικού προβάτου) ή από λεπτή λαμαρίνα (ττενεκκέν).  Όμως σ' αντίθεση προς τα άλλα κόσκινα, η ταμπουτσ’ιά δεν έχει τρύπες στη βάση της, γιατί εχρησιμοποιείτο για μεταφορές σιτηρών και άλλων ειδών αντί για κοσκίνισμα.

 

Η ταμπουτσ’ιά με το τεντωμένο στο κάτω μέρος της δέρμα, χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα σε παλαιότερες εποχές στην Κύπρο και ως μουσικό όργανο, είδος ταμπούρλου. Ο άνθρωπος που έπαιζε το «όργανο» αυτό λεγόταν ταμπουτσ’ιάρης. Συνήθως έπαιζε καθιστός, έχοντας όρθια την ταμπουτσ’ιά στο ένα του πόδι, με τη δερμάτινη βάση της προς τα έξω. Χρησιμοποιούσε είτε δυο μικρά ξύλα, είτε τις παλάμες, είτε τα δάκτυλά του για να παίξει, χτυπώντας στο δέρμα. Η ταμπουτσ’ιά συνόδευε συνήθως το βιολί σε χορευτικούς και τραγουδιστικούς λαϊκούς ρυθμούς, όμως σταδιακά αντικαταστάθηκε από το λαγούτο.

 

Η ταμπουτσ’ιά είχε διάμετρο μεταξύ 40 και 60 εκατοστομέτρων. Εκείνη που εχρησιμοποιείτο ως μουσικό όργανο συνήθως διακοσμείτο στη δερμάτινη επιφάνειά της με χρωματιστά γεωμετρικά και άλλα σχήματα. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται πια.

Φώτο Γκάλερι

Image